Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            41. Energiskattestöd

Statsbudgeten 2018

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivetPDF-versio

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 23 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till följande återbäringar som betalas på ansökan:

1) återbäring enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) skatteåterbäring för energiintensiva företag enligt 8 a § i lagen om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen (1168/2002).

Förklaring:I ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 25 000 000 euro till följd av regeringens beslut att stödja jordbruksidkare som drabbats av svåra skördeförhållanden hösten 2017 genom att kompensera dem för höjda maskin- och torkningskostnader med hjälp av en temporär tilläggsåterbäring för användning av lätt brännolja i jordbruket 2017, varav 10 000 000 euro är en överföring från moment 30.20.61. I ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 000 000 euro till följd av att beloppet av skatteåterbäringar för energiintensiva företag var lägre än beräknat 2017.


2018 I tilläggsb. 23 000 000
2018 budget 261 000 000
2017 bokslut 242 444 004
2016 bokslut 243 224 128