Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2018

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 176 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till behovsprövade statsunderstöd.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 och föranleds av beredningen av en redogörelse för artificiell intelligens och informationspolitik, främjande av användning av e-tjänster i första hand och utveckling av nätverk för artificiell intelligens inom offentliga tjänster.

Momentets rubrik har ändrats. Ändringen av rubriken beror på att avsikten är att använda anslaget under momentet till styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom hela den offentliga förvaltningen och inte enbart inom statsförvaltningen.


2018 I tilläggsb. 1 176 000
2018 budget 4 125 000
2017 bokslut 6 000 000
2016 bokslut 3 800 000

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 18 900 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 15 000 000 euro av genomförandet av ändringar i informations- och kommunikationstekniken (IKT) i anslutning till inrättandet av de nya landskapen och av relaterade konsolideringskostnader för informationssystem, 2 500 000 euro av anskaffning av tjänster till stöd för genomförandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen och 1 400 000 euro av kostnader för landskapsinformationsprogrammet.


2018 I tilläggsb. 18 900 000
2018 budget 180 070 000
2017 bokslut 53 300 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 8 377 000 euro.

Förklaring:Av avdraget utgör 1 615 000 euro en överföring till moment 23.01.01 för projektet för statsrådets gemensamma digitala skrivbord, 90 000 euro till moment 25.01.01 för projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter, 1 500 000 euro till moment 28.01.01 för köp av tjänster och personalutgifter för genomförande av produktivitetsanalyser, 407 000 euro till moment 28.20.01 för projektet för robotiserad processautomation, 533 000 euro till moment 28.20.07 för utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra kundservicen, 436 000 euro till moment 28.20.09 för utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra kundservicen, 1 196 000 euro till moment 30.20.02 för ELTE-projektet, 1 040 000 euro till moment 30.20.03 för Hyrrä-projektet, 800 000 euro till moment 30.20.03 för projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor och 760 000 euro till moment 32.20.06 för utvecklande av produktionsfrämjande AI-tillämpningar.


2018 I tilläggsb. -8 377 000
2018 budget 23 268 000
2017 bokslut 49 730 000
2016 bokslut 17 799 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 1 926 000 euro.

Förklaring:Av avdraget utgör 750 000 euro en överföring till moment 30.70.01 för ASREK-projektet och 1 176 000 euro en överföring till moment 28.70.01 för beredning av en redogörelse om artificiell intelligens och informationspolitik, främjande av användning av e-tjänster i första hand och utveckling av nätverk för artificiell intelligens.


2018 I tilläggsb. -1 926 000
2018 budget 4 176 000
2017 bokslut
2016 bokslut 175 000