Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 86 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 24 592 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 11 180 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 30 059 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 897 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 395 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 530 000
OECD:n jäsenmaksu 2 437 000
WTO:n jäsenmaksu 970 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 3 835 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 580 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 012 000
Muut jäsenmaksut 5 020 000
Yhteensä 86 507 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen maksuosuus Euroopan neuvostolle 41
Suomen maksuosuus Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 92
Valuuttakurssivaikutus 764
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksiin (CBTO) 101
Tasomuutos -4 542
Yhteensä -3 544

2014 talousarvio 86 507 000
2013 talousarvio 90 051 000
2012 tilinpäätös 83 778 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 86 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.