Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
              50. Eräät valtionavut
              51. Hädänalaisten avustaminen
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
              68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö
              95. Kurssivaihtelut
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 86 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon24 592 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon11 180 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille30 059 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille2 897 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW)395 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut3 530 000
OECD:n jäsenmaksu2 437 000
WTO:n jäsenmaksu970 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin3 835 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista580 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC)1 012 000
Muut jäsenmaksut5 020 000
Yhteensä86 507 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Suomen maksuosuus Euroopan neuvostolle41
Suomen maksuosuus Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC)92
Valuuttakurssivaikutus764
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksiin (CBTO)101
Tasomuutos-4 542
Yhteensä-3 544

2014 talousarvio86 507 000
2013 talousarvio90 051 000
2012 tilinpäätös83 778 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 86 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.