Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 696 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa sekä Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvään tiedotukseen 100 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus, ml. Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus 583 000
Suomen YK-liitto 284 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 62 000
Saamelaisneuvosto 71 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 28 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 62 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU 95 000
Suomen Atlantti-seura 89 000
Crisis Management Initiative ry 389 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 33 000
Yhteensä 1 696 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus; Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus 100
Kuurojen maailmanliitto -50
Tasomuutos -97
Yhteensä -47

2014 talousarvio 1 696 000
2013 talousarvio 1 743 000
2012 tilinpäätös 1 792 799

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta on vuodesta 2010 saakka lisännyt momentille avustuksen Kuurojen maailmanliitolle, jonka pääsihteeristö sijaitsee Suomessa. Suomen valtion tuen osuus on ollut noin kolmannes liiton rahoituksesta. Liitto edistää maailman noin 70 miljoonan kuuron ihmisoikeuksien toteutumista 133 jäsenjärjestönsä kautta.

Valiokunta pitää avustusta edelleen tärkeänä ja lisää momentille 50 000 euroa. Samalla valiokunta velvoittaa ministeriön arvioimaan Kuurojen maailmanliiton rahoitusta vuodesta 2015 alkaen. Valiokunta ei enää tule lisäämään määrärahaa tähän tarkoitukseen.

Momentilla esitetään 62 000 euron avustusta Suomen toimikunnalle Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE). Esitettävä avustus on pienentynyt noin 17 prosenttia vuoteen 2013 ja yli 40 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Toimikunta edistää keskustelua laajasta turvallisuudesta Etyjin periaatteiden pohjalta ja toimii yhteistyössä mm. kansanedustajien, puolueiden, järjestöjen sekä tutkimuslaitosten kanssa. Vuonna 2014 STETEn on tarkoitus yhdistyä Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston (KATU) kanssa. Näin tehostetaan järjestöjen toimintaa mm. poistamalla päällekkäisyyksiä.

Valiokunta lisää momentille 10 000 euroa Suomen toimikunnalle Euroopan turvallisuuden edistämiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 756 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa sekä Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvään tiedotukseen 100 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus, ml. Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus 583 000
Suomen YK-liitto 284 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 72 000
Saamelaisneuvosto 71 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 28 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 62 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU 95 000
Suomen Atlantti-seura 89 000
Crisis Management Initiative ry 389 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 83 000
Yhteensä 1 756 000