Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Kansanedustajat21 74400021 744
01.Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
21 74421 744
10.Eduskunnan kanslia106 404000106 404
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
54 33954 339
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
8 7658 765
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
12 50012 500
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
4 3004 300
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
(siirtomääräraha 3 v)
26 50026 500
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 0490006 049
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
6 0496 049
30.Ulkopoliittinen instituutti3 5060003 506
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 3383 338
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
168168
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 88900015 889
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
15 30715 307
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
582582
90.Eduskunnan muut menot4 0050004 005
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(kiinteä määräraha)
4 0054 005
 Yhteensä157 597000157 597