Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              60. Siirto Koulutusrahastolle
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 87 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta säädetyn lain mukaisten tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta.

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuella kannustetaan hiilineutraaliin tuotantoon ja energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen kustannuskilpailukyky huomioiden. Tuen saamisen ehtona on energiakatselmusten tekeminen. Tuen saajan tulee kattaa vähintään 30 % sähkönkulutuksestaan hiilettömistä lähteistä. Tuensaajan tulee kohdistaa myönnetystä tuesta vähintään 50 % hankkeisiin, joilla edistetään hiilineutraalimpaan tuotantoon siirtymistä. Tällaisia hankkeita voivat olla päästöjä vähentävät investoinnit, prosessien sähköistäminen, energiatehokkuutta parantavat investoinnit ja uusiutuvan energian osuutta yritysten energiakulutuksessa lisäävät toimenpiteet.

Kansallinen tuki-intensiteetti on 25 %. Tukea maksetaan vuosien 2021—2025 tietojen perusteella vuosien 2022—2026 talousarvioista. Maksettavan tuen suuruus riippuu päästöoikeuden hinnasta, tuen saajan sähkönkulutuksesta sekä hiilidioksidin päästökertoimista. Päästöoikeuden hinta v. 2022 maksettavalle tuelle on 27 euroa. Vuositasolla maksettavan tuen enimmäismäärä on rajattu enintään 150 000 000 euroon. Laissa energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta säädetään tuen myöntämisen perusteista ja tuen määrän laskemisesta.

Vaikuttavuus
  • — Teollisuuden kustannuskilpailukyky parantuu.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Uusi sähköistämistuki 87 000
Yhteensä 87 000

2022 talousarvio 87 000 000