Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Vårdköer
        Statsandelar
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Tjänste- och arbets-kollektivavtal

Under de fyra omkostnadsmomenten föreslås ett tillägg av sammanlagt en miljon euro för finansieringen av kostnaderna för de nya lönesystem som tagits i bruk genom de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingåtts i februari och mars.