Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Vårdköer
        Statsandelar
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Minskning av statsskulden

Ett tillägg av 320 miljoner euro föreslås för minskning av statsskulden, eftersom tilläggsbudgeten uppvisar ett överskott. Av anslaget görs en ökning på 163 miljoner euro i det nominella värdet av nettoamorteringar och 182 miljoner euro i de kapitalförluster, vilka minskar de kommande ränteutgifterna, som det förtida återköpet av lån föranleder. Från emissionsförlusterna avdras 25 miljoner euro. Minskningen av statsskulden beräknas öka till sammanlagt 764 miljoner euro år 2002.