Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Vårdköer
        Statsandelar
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Strukturfonderna

Det föreslås ett tillägg av 44 miljoner euro för de utgifter som skall betalas ur EU:s strukturfonder. Tillägget föranleds av att utbetalningarna av bevillningsfullmakterna varit större än beräknat till följd av att genomförandet av programmen fördröjts under de föregående åren. Den nationella medfinansieringen ökar på motsvarande sätt med 47 miljoner euro.