Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2002
   Allmän motivering
        Inkomstposter
        Vårdköer
        Statsandelar
        Strukturfonderna
        Tjänste- och arbets-kollektivavtal
        Fredsbevarande verksamhet
        Utrikesministeriet
        Undervisningsministeriet
        Jord- och skogsbruks-ministeriet
        Kommunikations-ministeriet
        Handels- och industri-ministeriet
        Arbetsministeriet
        Klimatstrategi
        Minskning av statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Kommunikations-ministeriet

För underhållet av stambanan föreslås ett tillägg av 16,8 miljoner euro för att påskynda den grundliga förbättringen av banan Kouvola—Pieksämäki. Ett anslag om 3,8 miljoner euro föreslås för planeringen av trafiklederna till hamnen i Nordsjö. Helsingfors stad deltar i kostnaderna för planeringsskedet och byggförberedelserna med en summa som motsvarar statens insats. Ett tillägg av 5 miljoner euro föreslås för aktieförvärv till följd av utredningarnar ägararrangemangen och i fråga om strukturen i aktiebolag med statlig majoritet.