Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Vårdköer
        Statsandelar
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Kommunikations-ministeriet

För underhållet av stambanan föreslås ett tillägg av 16,8 miljoner euro för att påskynda den grundliga förbättringen av banan Kouvola—Pieksämäki. Ett anslag om 3,8 miljoner euro föreslås för planeringen av trafiklederna till hamnen i Nordsjö. Helsingfors stad deltar i kostnaderna för planeringsskedet och byggförberedelserna med en summa som motsvarar statens insats. Ett tillägg av 5 miljoner euro föreslås för aktieförvärv till följd av utredningarnar ägararrangemangen och i fråga om strukturen i aktiebolag med statlig majoritet.