Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2002
   Allmän motivering
        Inkomstposter
        Vårdköer
        Statsandelar
        Strukturfonderna
        Tjänste- och arbets-kollektivavtal
        Fredsbevarande verksamhet
        Utrikesministeriet
        Undervisningsministeriet
        Jord- och skogsbruks-ministeriet
        Kommunikations-ministeriet
        Handels- och industri-ministeriet
        Arbetsministeriet
        Klimatstrategi
        Minskning av statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Handels- och industri-ministeriet

Det föreslås att det lån på 9,4 miljoner euro som år 2001 beviljats för Airbus-samarbetsprojektet budgeteras på nytt för detta år då undertecknandet av avtalet har senarelagts. Det föreslås att bevillningsfullmakten för stödet till företagens investerings- och utvecklingsprojekt ökas med 2,4 miljoner euro för Valmet Automotive Ab:s investeringsprojekt.