Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2002
   Allmän motivering
        Inkomstposter
        Vårdköer
        Statsandelar
        Strukturfonderna
        Tjänste- och arbets-kollektivavtal
        Fredsbevarande verksamhet
        Utrikesministeriet
        Undervisningsministeriet
        Jord- och skogsbruks-ministeriet
        Kommunikations-ministeriet
        Handels- och industri-ministeriet
        Arbetsministeriet
        Klimatstrategi
        Minskning av statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Statsandelar

Till följd av utjämningssystem som baserar sig på kommunernas skatteinkomster ökar statsandelarna med 9 miljoner euro under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. Tilläggen genomförs genom att statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader höjs med 0,25 procentenheter till 25,55 %. I statsandelarna till kommunerna föreslås dessutom ett tillägg av 11 miljoner euro inom de olika förvaltningsområdena närmast på grund av de ökade skatteinkomstutjämningarna.