Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Vårdköer
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Statsandelar

Till följd av utjämningssystem som baserar sig på kommunernas skatteinkomster ökar statsandelarna med 9 miljoner euro under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. Tilläggen genomförs genom att statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader höjs med 0,25 procentenheter till 25,55 %. I statsandelarna till kommunerna föreslås dessutom ett tillägg av 11 miljoner euro inom de olika förvaltningsområdena närmast på grund av de ökade skatteinkomstutjämningarna.