Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 55 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till kultur- och konstinstitutioner, sammanslutningar inom kulturbranschen samt biografer och filmdistributörer för att ersätta förluster som till följd av covid-19-epidemin lett till minskade inkomster från inträdesbiljetter och andra inkomster och till indragning av aktiviteter och genomförande av dem under restriktioner samt för att trygga verksamhetsförutsättningarna och för kostnader för underhåll av föreningshus och Folkets hus-byggnader.

Förklaring:Tillägget föranleds av ersättning till aktörer och sammanslutningar inom olika konstområden för förluster som orsakats av att föreställningar, evenemang, utställningar och annan motsvarande verksamhet på grund av covid-19-epidemin har ställts in eller genomförts under restriktioner.


2021 II tilläggsb. 55 500 000
2021 I tilläggsb. 5 000 000
2021 budget 14 689 000
2020 bokslut 107 784 000
2019 bokslut 4 370 000