Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2021

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 610 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 824 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
6. Understöd till arrangörer av religiösa sommarevenemang för att minska konsekvenserna av covid-19-epidemin 1 500 000
Sammanlagt 5 180 000

Förklaring:Tillägget föranleds av understöd som beviljas på grund av covid-19-epidemin till arrangörer av religiösa sommarevenemang och det anvisas under en ny punkt 6 i dispositionsplanen.


2021 II tilläggsb. 1 500 000
2021 budget 3 680 000
2020 bokslut 8 179 000
2019 bokslut 3 613 000