Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2021

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

30. Understöd för Rörelse-programmen samt vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 18 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till statsunderstöd som beviljas med anledning av covid-19-epidemin.

Förklaring:Tillägget föranleds av beredskap för konsekvenserna av covid-19-epidemin. Av tillägget föranleds 9 000 000 euro av ökade resurser till idrotts- och motionsföreningar, 6 000 000 euro av understöd till riksomfattande och regionala idrottsorganisationer samt till nationella serier och 3 500 000 euro av stöd till idrotts- och motionsevenemang som ställts in eller lidit förluster samt till kommande evenemang.

Momentets rubrik har ändrats.


2021 II tilläggsb. 18 500 000
2021 budget 5 000 000
2020 bokslut 34 415 000
2019 bokslut 3 800 000