Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2021

II tilläggsbudgetproposition för 2021PDF-versio

  euro
ANSLAG
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 258 000
20. Tjänster för statssamfundet 8 300 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 300 000
80. Överföringar till landskapet Åland -42 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -42 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 145 860 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 1 500 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg 1 500 000
80. Konst och kultur 125 860 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 64 910 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg 700 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg 700 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg 50 000
34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag), tillägg 4 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 55 500 000
90. Idrottsverksamhet 18 500 000
30. Understöd för Rörelse-programmen samt vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 18 500 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 123 000 000
30. Sysselsättning och företagsamhet 3 000 000
31. Stöd till förplägnadsföretagare (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
40. Specialfinansiering för företag 120 000 000
43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år) 40 000 000
44. Evenemangsgaranti (förslagsanslag) 80 000 000
Anslagens totalbelopp 277 118 000