Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2021

34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 4 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning.

Förklaring:Tillägget föranleds av inkomstbortfall på grund av avbrott i inkomsterna från elevavgifter och i medelsanskaffningen till följd av covid-19-epidemin samt av merkostnader för hälsosäkra undervisningsarrangemang.


2021 II tilläggsb. 4 000 000
2021 budget 88 583 000