Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2021

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 64 910 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas också högst 79 690 000 euro till betalning av understöd som på grund av covid-19-epidemin anvisas som stipendier och andra understöd till personer, firmor och ensamföretagare inom konst- och kultursektorn.

Förklaring:Av tillägget föranleds 64 800 000 euro av minskning av konsekvenserna av covid-19-epidemin för personer, firmor och ensamföretagare inom kultur- och konstsektorn och 110 000 euro av betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal för de ökade uppgifter som beviljandet av coronaunderstöd medför.


2021 II tilläggsb. 64 910 000
2021 I tilläggsb. 15 000 000
2021 budget 4 268 000
2020 bokslut 12 125 000
2019 bokslut 4 115 000