Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2021

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 300 000 euro till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring:Tillägget föranleds av täckning av inkomstbortfall till följd av covid-19-epidemin.


2021 II tilläggsb. 50 000
2021 budget 7 307 000
2020 bokslut 7 127 000
2019 bokslut 6 750 000