Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
              20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot
              99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Selvitysosa: Luvun nimike on muutettu.

20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa.

Selvitysosa: Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt siirtyivät ulkoasiainministeriön omistajahallintaan 1.1.2017. Kiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.

Instituuttikiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenot on budjetoitu momentille 24.01.20.


2018 talousarvio982 000
2017 talousarvio982 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa.

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 33 925 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista, sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 2 000 000 euroa on EU:n komission osuus ministeriön kanssa tehtävästä yhteishankkeesta. Yhteishankkeesta saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeen menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Viisumien käsittelymaksut26 500 000
Kehitysyhteistyön yhteishankkeiden tulot2 000 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta3 925 000
Muut tulot1 500 000
Yhteensä33 925 000

2018 talousarvio33 925 000
2017 I lisätalousarvio3 788 000
2017 talousarvio31 103 000
2016 tilinpäätös37 093 078

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 37 545 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 33 925 000 euroon nähden on 3 620 000 euroa, mistä 40 000 euroa aiheutuu kriisinhallinnan kurssitoiminnan tuloista ja 3 580 000 euroa ministeriön ja Euroopan komission yhteistoimintahankkeesta, jonka vastaavat menot on budjetoitu momentille 24.30.66.


2018 talousarvio37 545 000
2017 III lisätalousarvio4 253 000
2017 I lisätalousarvio3 788 000
2017 talousarvio31 103 000
2016 tilinpäätös37 093 078

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 37 545 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 671 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 624 000 euroa aiheutuu Suomen edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen lisääntymisestä ja 47 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tulojen lisääntymisestä.

Momentin nimike on muutettu.


2018 I lisätalousarvio671 000
2018 talousarvio37 545 000
2017 tilinpäätös41 166 609
2016 tilinpäätös37 093 078

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 671 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 537 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 11 300 000 euroa aiheutuu Saksan kehityspankilta Etelä-Sudanin kehittämisrahastohankkeesta saatavasta kehitysyhteistyömäärärahojen palautuksesta ja 937 000 euroa Aasian kehityspankilta Kahdenvälisen opetusinnovaatiorahaston, Kahdenvälisen kumppanuusrahaston ja Tadzhikistanissa ja Kazakstanissa peruuntuneiden hankkeiden johdosta käyttämättä jääneiden kehitysyhteistyömäärärahojen palautuksesta. Lisäyksestä 3 300 000 euroa aiheutuu Brysselin EU-suurlähettilään edellisen virka-asunnon (Kraiinem) myynnistä keväällä 2018.


2018 II lisätalousarvio15 537 000
2018 I lisätalousarvio671 000
2018 talousarvio37 545 000
2017 tilinpäätös41 166 609
2016 tilinpäätös37 093 078

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 537 000 euroa.