Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Selvitysosa:Luvun nimike on muutettu.

20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa.

Selvitysosa:Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt siirtyivät ulkoasiainministeriön omistajahallintaan 1.1.2017. Kiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.

Instituuttikiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenot on budjetoitu momentille 24.01.20.


2018 talousarvio 982 000
2017 talousarvio 982 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa.

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 33 925 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista, sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 2 000 000 euroa on EU:n komission osuus ministeriön kanssa tehtävästä yhteishankkeesta. Yhteishankkeesta saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeen menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 26 500 000
Kehitysyhteistyön yhteishankkeiden tulot 2 000 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 3 925 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 33 925 000

2018 talousarvio 33 925 000
2017 I lisätalousarvio 3 788 000
2017 talousarvio 31 103 000
2016 tilinpäätös 37 093 078

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 37 545 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 33 925 000 euroon nähden on 3 620 000 euroa, mistä 40 000 euroa aiheutuu kriisinhallinnan kurssitoiminnan tuloista ja 3 580 000 euroa ministeriön ja Euroopan komission yhteistoimintahankkeesta, jonka vastaavat menot on budjetoitu momentille 24.30.66.


2018 talousarvio 37 545 000
2017 III lisätalousarvio 4 253 000
2017 I lisätalousarvio 3 788 000
2017 talousarvio 31 103 000
2016 tilinpäätös 37 093 078

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 37 545 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 671 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 624 000 euroa aiheutuu Suomen edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen lisääntymisestä ja 47 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tulojen lisääntymisestä.

Momentin nimike on muutettu.


2018 I lisätalousarvio 671 000
2018 talousarvio 37 545 000
2017 tilinpäätös 41 166 609
2016 tilinpäätös 37 093 078

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 671 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 537 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 11 300 000 euroa aiheutuu Saksan kehityspankilta Etelä-Sudanin kehittämisrahastohankkeesta saatavasta kehitysyhteistyömäärärahojen palautuksesta ja 937 000 euroa Aasian kehityspankilta Kahdenvälisen opetusinnovaatiorahaston, Kahdenvälisen kumppanuusrahaston ja Tadzhikistanissa ja Kazakstanissa peruuntuneiden hankkeiden johdosta käyttämättä jääneiden kehitysyhteistyömäärärahojen palautuksesta. Lisäyksestä 3 300 000 euroa aiheutuu Brysselin EU-suurlähettilään edellisen virka-asunnon (Kraiinem) myynnistä keväällä 2018.


2018 II lisätalousarvio 15 537 000
2018 I lisätalousarvio 671 000
2018 talousarvio 37 545 000
2017 tilinpäätös 41 166 609
2016 tilinpäätös 37 093 078

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 537 000 euroa.