Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 95 290 7 000 0 102 290
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 6 400 6 400
05. Korot muista lainoista 70 393 7 000 77 393
07. Korot talletuksista 1 000 1 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 17 497 17 497
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 404 000 0 0 2 404 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 404 000 2 404 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 90 000 14 000 0 104 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 90 000 14 000 104 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 179 900 0 0 179 900
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 179 900 179 900
  Yhteensä 2 769 190 21 000 0 2 790 190