Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            50. Perhe-etuudet
            53. Sotilasavustus
            54. Asumistuki
            57. Perustoimeentulotuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2018

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 641 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Ahvenanmaan asumistuet rahoittaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkea-asteen ja lähihoitajakoulutuksen opiskelupaikkojen lisäys 24 200
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 1.5.2022 alkaen -1 600
Tarvearvion muutos 38 300
Yhteensä 60 900

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 1 641 300 000
2021 talousarvio 1 580 400 000
2020 tilinpäätös 1 582 400 000