Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Osaston tuloarviot

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
23.Valtioneuvoston kanslia00100100
99.Valtioneuvoston kanslian muut tulot100100
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala38 52767115 53754 735
20.Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot982982
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot37 54567115 53753 753
25.Oikeusministeriön hallinnonala146 86000146 860
10.Tuomioistuintulot46 11046 110
15.Yleisen edunvalvonnan tulot25 00025 000
20.Ulosottomaksut73 00073 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2 7502 750
26.Sisäministeriön hallinnonala36 064-2 370033 694
98.EU:lta saatavat tulot 34 114-2 37031 744
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot1 9501 950
27.Puolustusministeriön hallinnonala4 5262 0004006 926
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot88
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot4 5002 0004006 900
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 329 011002 329 011
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista129 073129 073
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista24 60624 606
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista14 24514 245
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot9 9749 974
25.Metallirahatulot50050
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 865 8631 865 863
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset217 200217 200
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut16 68016 680
60.Työturvallisuusmaksu850850
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot35 80035 800
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen1 5001 500
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot13 17013 170
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala592 8001 6000594 400
70.Opintotukitoiminnan tulot18 30018 300
88.Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista570 5001 600572 100
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 0004 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala853 3230110 090963 413
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot536 733536 733
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta230 000110 000340 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta10 00010 000
04.EU:lta saatavat muut tulot495495
20.Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta40 5009040 590
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut3 0003 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500500
42.Hirvieläinten metsästysmaksut4 5754 575
44.Kalastonhoitomaksut 10 10010 100
45.Riistanhoitomaksut11 92011 920
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot5 5005 500
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala5 5504 24209 792
10.Liikenneviraston tulot4 7004 2428 942
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot850850
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala391 77990 00072 000553 779
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 8692 869
31.Palkkaturvamaksujen palautukset31 81031 810
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot240 000240 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot117 10090 00072 000279 100
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala576 738019 282596 020
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 6001 600
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot300300
90.Rahapelitoiminnan tuotto476 31319 282495 595
98.Valtionapujen palautukset97 20097 200
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1 3251 325
35.Ympäristöministeriön hallinnonala14 6500014 650
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista1 6501 650
20.Siirto valtion asuntorahastosta12 00012 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot1 0001 000
39.Muut sekalaiset tulot549 7000-52 500497 200
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista172 200-22 500149 700
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 000-30 00045 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset300 000300 000
10.Muut sekalaiset tulot2 5002 500
 Yhteensä5 539 52896 143164 9095 800 580