Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              70. Opintotukitoiminnan tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 300 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2018 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys 13 600 000
Korkotulot 2 700 000
Yhteensä 18 300 000

2018 talousarvio 18 300 000
2017 talousarvio 24 000 000
2016 tilinpäätös 17 859 201

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 300 000 euroa.

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 564 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista 537 200 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen ja 27 300 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.80.96, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.


2018 talousarvio 564 500 000
2017 I lisätalousarvio 6 000 000
2017 talousarvio 545 686 000
2016 tilinpäätös 543 044 183

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 570 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 6 000 000 euroa talousarvioesityksen 564 500 000 euroon nähden aiheutuu Tampereen monitoimiareenan rakentamiskustannusten rahoittamisesta rahastovaroja purkamalla.


2018 talousarvio 570 500 000
2017 III lisätalousarvio 7 000 000
2017 I lisätalousarvio 6 000 000
2017 talousarvio 545 686 000
2016 tilinpäätös 543 044 183

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 570 500 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääoman kasvattamisesta sekä valtionavustuksesta Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaa varten rahastovaroja purkamalla.


2018 I lisätalousarvio 1 600 000
2018 talousarvio 570 500 000
2017 tilinpäätös 554 686 000
2016 tilinpäätös 543 044 183

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 600 000 euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2018 talousarvio 4 000 000
2017 talousarvio 4 000 000
2016 tilinpäätös 25 518 124

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.