Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
              70. Opintotukitoiminnan tulot
              88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista
              99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 300 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vuonna 2018 maksettujen takausvastuiden lyhennykset2 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys13 600 000
Korkotulot2 700 000
Yhteensä18 300 000

2018 talousarvio18 300 000
2017 talousarvio24 000 000
2016 tilinpäätös17 859 201

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 300 000 euroa.

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 564 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloista 537 200 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen ja 27 300 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.80.96, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.


2018 talousarvio564 500 000
2017 I lisätalousarvio6 000 000
2017 talousarvio545 686 000
2016 tilinpäätös543 044 183

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 570 500 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 6 000 000 euroa talousarvioesityksen 564 500 000 euroon nähden aiheutuu Tampereen monitoimiareenan rakentamiskustannusten rahoittamisesta rahastovaroja purkamalla.


2018 talousarvio570 500 000
2017 III lisätalousarvio7 000 000
2017 I lisätalousarvio6 000 000
2017 talousarvio545 686 000
2016 tilinpäätös543 044 183

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 570 500 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääoman kasvattamisesta sekä valtionavustuksesta Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaa varten rahastovaroja purkamalla.


2018 I lisätalousarvio1 600 000
2018 talousarvio570 500 000
2017 tilinpäätös554 686 000
2016 tilinpäätös543 044 183

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 600 000 euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2018 talousarvio4 000 000
2017 talousarvio4 000 000
2016 tilinpäätös25 518 124

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.