Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Invandring

Statsbudgeten 2015

40. InvandringPDF-versio

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 och det används för fortsatt utveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) i enlighet med det samarbetsprotokoll som undertecknats av finansministeriet och inrikesministeriet den 9 september 2014.


2015 I tilläggsb. 1 200 000
2015 budget 26 355 000
2014 III tilläggsb. 200 000
2014 budget 26 609 000
2013 bokslut 26 707 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 146 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att flyktingkvoten för 2015 är 1 050 personer.

Förklaring:Tillägget föranleds av en höjning av flyktingkvoten för 2015 med 300 personer till 1 050 personer.


2015 I tilläggsb. 146 000
2015 budget 25 852 000
2014 III tilläggsb. 8 511 000
2014 budget 30 657 000
2013 bokslut 35 601 000