Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Invandring

Statsbudgeten 2015

10. PolisväsendetPDF-versio

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 770 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 400 000 euro av ett tillägg av engångsnatur för de operativa kostnaderna för vittnesskyddsprogrammets inledningsfas och för kostnaderna för personer som omfattas av vittnesskydd, 295 000 euro av en överföring av hyresutgifter från moment 26.01.01 och 75 000 euro av en överföring från moment 28.40.01.


2015 I tilläggsb. 770 000
2015 budget 734 180 000
2014 I tilläggsb. 2 387 000
2014 budget 729 035 000
2013 bokslut 724 613 000

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 4 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av en omprövning av projektet.


2015 I tilläggsb. -4 000 000
2015 budget 4 000 000
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget 7 000 000
2013 bokslut 1 000 000