Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2011 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
            01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
            02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
            03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
            04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
            05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot
            50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
       50. Vaalimenot
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2015

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 42 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 700 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Oikeusapu ja puolustus35 600 000
Asianomistajan avustaminen200 000
Yksityishenkilön velkajärjestely1 800 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus3 700 000
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot (enintään)700 000
Yhteensä42 000 000

Vuonna 2009 yksityinen avustaja määrättiin 34 952 asianosaiselle. Keskimääräinen korvaus asianosaista kohti oli 993 euroa. Yksityisille asiamiehille oikeusavusta suoritettavista kustannuksista 82 % kertyi käräjäoikeuksista ja 18 % hovioikeuksista. Oikeusavun tuomioistuinasioista rikosasiat ovat määrällisesti ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä. Käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa käsiteltyjen rikosasioiden määrä oli 29 617 asiaa. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 3,7 milj. euroa. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot olivat noin 300 000 euroa. Sähköinen asiointi puolustajan hakemuksessa sekä avustajan palkkioiden määräämisessä otetaan käyttöön syksyllä 2010.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon oikeusavusta, puolustuksesta ja syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvauksesta johtuva menojen kasvu 6 000 000 eurolla.


2011 talousarvio42 000 000
2010 III lisätalousarvio5 500 000
2010 talousarvio36 000 000
2009 tilinpäätös40 842 782