Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Invandring

Statsbudgeten 2015

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 436 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 608 000 euro som utgiftsminskning som föranleds av det förtida avslutandet av hyreskontrakt för Nödcentralverkets lokaler i S:t Michel, Tavastehus och Lojo som blivit lediga till följd av nödcentralreformen och som tillägg 172 000 euro för det extra arbetet inom TUVE-datakommunikationsförbindelserna när det gäller Erica-systemet.


2015 I tilläggsb. -436 000
2015 budget 55 590 000
2014 III tilläggsb. 4 144 000
2014 I tilläggsb. 687 000
2014 budget 65 326 000
2013 bokslut 68 857 000