Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Invandring

Statsbudgeten 2015

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en effektiverad övervakning av östgränsen. Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats i grunden jämfört med den lägesbedömning som gjordes för bara ett år sedan. Övervakningen av östgränsen måste snabbt effektiviseras med tanke på en trovärdig och självständig gränsbevakning. På kort tid lyckas detta endast genom att öka den tekniska övervakningen. Anslaget används för att utveckla stationära övervakningssystem på land i Sydöstra Finland och Norra Karelen, göra radarövervakningen i östra Finska viken vid ryska gränsen mer heltäckande och skaffa mobil utrustning som lämpar sig för teknisk övervakning och som används för tillfällig övervakning i geografiskt begränsade målområden vid östgränsen.


2015 I tilläggsb. 1 900 000
2015 budget 229 813 000
2014 budget 229 939 000
2013 bokslut 228 870 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

Det treåriga reservationsanslag på 2 500 000 euro som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2013 återtas och återbudgeteras för 2015.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att det tidigare budgeterade anslaget återbudgeteras.

I den tredje tilläggsbudgeten för 2013 fick Gränsbevakningsväsendet 2 500 000 euro för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt i havsförhållanden. De anbud som kommit in genom anbudsförfarandet uppfyller inte kraven i anbudsförfrågan, och därför ordnar Gränsbevakningsväsendet en ny anbudsförfrågan under vårvintern 2015, och färdigställandet av konceptbåten kommer att uppskjutas till 2016.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2015 I tilläggsb. 2 500 000
2015 budget 12 310 000
2014 I tilläggsb. 750 000
2014 budget
2013 bokslut 96 500 000