Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 700 000 euro.

Förklaring:Av 2008 års anslag för statsunderstöd för projekt inom social- och hälsovården har drygt 3 500 000 euro inte använts. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att det oanvända anslaget ombudgeterats.


2011 III tilläggsb. 2 700 000
2011 budget 22 000 000
2010 bokslut 27 900 000
2009 bokslut 39 120 000