Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 804 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 1 070 000 euro av överföringen av uppgifterna inom den rättsmedicinska verksamheten, 606 000 euro av lönejusteringar, 82 000 euro av justeringar av engångsnatur i anslutning till reformen av statens lönesystem och 46 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 1 804 000
2011 budget 66 809 000
2010 bokslut 64 977 000
2009 bokslut 61 154 000