Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

01. FörvaltningPDF-versio

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 469 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 415 000 euro av lönejusteringar och 54 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 469 000
2011 budget 39 261 000
2010 bokslut 37 266 000
2009 bokslut 39 884 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 22 000 euro av lönejusteringar och 6 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 28 000
2011 budget 2 143 000
2010 bokslut 2 131 000
2009 bokslut 2 102 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 53 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 46 000 euro av lönejusteringar och 7 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 53 000
2011 budget 4 475 000
2010 bokslut 5 204 000
2009 bokslut 4 524 320