Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
            21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2011

70. Främjande av hälsa och funktionsförmågaPDF-versio

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 359 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 359 000
2011 budget 25 648 000
2010 bokslut 21 721 000
2009 bokslut 28 490 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget även får användas till betalning av statsunderstöd enligt pröving.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 1 000 000
2010 bokslut 1 000 000
2009 bokslut 930 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

Förklaring:Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till finansiering av forskning och annan verksamhet för utredning av sambandet mellan narkolepsi och vaccinet mot svininfluensa.


2011 III tilläggsb. 200 000
2011 budget 1 360 000
2010 bokslut 1 360 000
2009 bokslut 1 360 000