Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

40. PensionerPDF-versio

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kalkylen över pensionsutgifter preciserats.


2011 III tilläggsb. 1 200 000
2011 budget 50 900 000
2010 bokslut 48 848 843
2009 bokslut 47 200 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 550 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kalkylen över pensionsutgifter preciserats.


2011 III tilläggsb. 1 550 000
2011 budget 530 150 000
2010 bokslut 508 331 504
2009 bokslut 496 700 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 13 000 000 euro.

Förklaring:Minskningen av anslaget föranleds av att intäktskalkylen över försäkringspremier och kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.


2011 III tilläggsb. -13 000 000
2011 budget 121 900 000
2010 bokslut 105 300 000
2009 bokslut 87 800 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att pensionsutgifterna och skötselkostnaderna har ökat.


2011 III tilläggsb. 70 000
2011 budget 910 000
2010 bokslut 963 332
2009 bokslut 183 043

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att utgifterna för handikappförmån och bostadsbidrag för pensionstagare har ökat.


2011 III tilläggsb. 20 000 000
2011 I tilläggsb.
2011 budget 3 536 450 000
2010 bokslut 3 326 867 781
2009 bokslut 2 674 880 941