Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

02. TillsynPDF-versio

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 489 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 149 000 euro av lönejusteringar och 340 000 euro av oförutsedda extra anskaffningar och omkostnader för beredskapsverksamhet med anledning av kärnkraftsolyckan i Fukushima. I samband med den omfattande beredskapsverksamhet som Strålsäkerhetscentralen inledde med anledning av olyckan uppkom även kostnader för översättningar och förnyande av nödvändig utrustning och programvara.


2011 III tilläggsb. 489 000
2011 budget 13 850 000
2010 bokslut 13 791 000
2009 bokslut 14 196 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 166 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 129 000 euro av lönejusteringar, 20 000 euro av justeringar av engångsnatur i anslutning till reformen av statens lönesystem och 17 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 166 000
2011 budget 14 718 000
2010 bokslut 14 665 000
2009 bokslut 12 140 000

06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 44 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 29 000 euro av lönejusteringar och 15 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 44 000
2011 budget 4 056 000
2010 bokslut 4 020 000
2009 bokslut 3 225 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget även får användas till betalning av utgifter för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten.

Förklaring:Syftet är att trygga den i lag föreskrivna rättsmedicinska verksamheten när rättsläkare går i pension. De utgifter som de behövliga köptjänsterna föranleder täcks inom ramen för det nuvarande anslaget.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 9 400 000
2010 bokslut 8 692 893
2009 bokslut 9 251 645