Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Valtiovarainministeriö
       05. Valtiokonttori
       07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
            05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet
            06. Ylimääräiset eläkkeet
       39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       40. Tullilaitos
       52. Tilastokeskus
       80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
       99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvauksetPDF-versio

05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 58 120 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu eläkemenoennusteen pienentymisestä.

Vähennysten erittely 
  
Valtion palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet, kuntoutustuet ja perhe-eläkkeet-40 470 000
Kunnan, seurakunnan ja yksityisen palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet, kuntoutustuet, perhe-eläkkeet sekä valtionapulaitosten vastaavat eläkkeet-16 030 000
Kansanedustajain eläkkeet ja perhe-eläkkeet-180 000
Liikelaitosten ja liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten eläkkeet, kuntoutustuet ja perhe-eläkkeet-1 440 000
Yhteensä-58 120 000


2004 III lisätalousarvio-58 120 000
2004 talousarvio2 928 120 000
2003 tilinpäätös2 750 855 754
2002 tilinpäätös2 644 059 704

06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu ennen myönnettyjen ylimääräisten eläkkeiden eläkemenoennusteen pienentymisestä.


2004 III lisätalousarvio-2 000 000
2004 talousarvio21 546 000
2003 tilinpäätös18 976 365
2002 tilinpäätös18 873 824