Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Valtiovarainministeriö
       05. Valtiokonttori
            21. Valtiokonttorin toimintamenot
       07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
       39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       40. Tullilaitos
       52. Tilastokeskus
       80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
       99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

05. ValtiokonttoriPDF-versio

21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 300 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu eläkelainsäädäntöön tehtyjen muutosten toteuttamisesta tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmämuutosten kokonaiskustannuksia sekä niiden ajoittumista eri vuosille ei ole voitu riittävän tarkasti arvioida eläkelain muutosten valmistuttua vasta kuluvana vuonna.


2004 III lisätalousarvio2 300 000
2004 talousarvio39 214 000
2003 tilinpäätös37 469 000
2002 tilinpäätös33 562 000