Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Valtiovarainministeriö
       05. Valtiokonttori
       07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
       39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       40. Tullilaitos
       52. Tilastokeskus
       80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
       99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot
            63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menotPDF-versio

63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärahan tarve aiheutuu Tullin takaisin maksamien verojen, tullien ja muiden maksujen sekä niihin liittyvien palautuskorkojen määrän lisääntymisestä.


2004 III lisätalousarvio8 500 000
2004 talousarvio5 000 000
2003 tilinpäätös9 028 151
2002 tilinpäätös3 334 554