Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Valtiovarainministeriö
       05. Valtiokonttori
       07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
       39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       40. Tullilaitos
            21. Tullilaitoksen toimintamenot
       52. Tilastokeskus
       80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
       99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

40. TullilaitosPDF-versio

21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 800 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu uuden autoverolain tuomista muutoksista maahantuotavien käytettyjen autojen verotukseen.


2004 III lisätalousarvio4 800 000
2004 I lisätalousarvio300 000
2004 talousarvio125 967 000
2003 tilinpäätös123 038 000
2002 tilinpäätös112 234 000