Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Vuoden 2004 III lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-42 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-100 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, vähennystä-100 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut12 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä12 000 000
08.Valmisteverot6 000 000
05.Virvoitusjuomavero, lisäystä6 000 000
10.Muut verot40 000 000
05.Varainsiirtovero, lisäystä33 000 000
06.Arpajaisvero, lisäystä7 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot
03.Ratavero
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT38 460 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 119 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä1 119 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala3 401 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista, lisäystä1 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä3 400 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala25 600 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä-19 400 000
51.Metallirahatulot, vähennystä-10 000 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä55 000 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala-2 660 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-2 660 000
39.Muut sekalaiset tulot11 000 000
01.Sakkorahat, lisäystä2 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, vähennystä-45 000 000
50.Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä54 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET5 000 000
03.Osinkotulot5 000 000
01.Osinkotulot, lisäystä5 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT-1 983 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-1 983 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-1 983 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-523 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA1 200 000
02.Eduskunnan kanslia1 200 000
74.Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v)1 200 000
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI295 000
02.Tasavallan presidentin kanslia295 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä295 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO1 043 000
02.Valtioneuvoston kanslia43 000
21.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä43 000
99.Valtioneuvoston muut menot1 000 000
59.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA21 547 000
01.Ulkoasiainhallinto9 650 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 650 000
76.Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 000 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö-155 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-155 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot12 052 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä1 897 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä155 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA3 563 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset1 950 000
29.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä600 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä1 350 000
10.Tuomioistuinlaitos363 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä363 000
40.Ulosottolaitos1 250 000
21.Ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 250 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano
21.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA3 749 000
07.Kihlakunnat100 000
21.Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
75.Poliisitoimi900 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
80.Pelastustoimi215 000
21.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä215 000
90.Rajavartiolaitos834 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä284 000
74.Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä550 000
98.Alueiden kehittäminen1 700 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 700 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 142 000
01.Puolustusministeriö1 061 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä1 061 000
10.Puolustusvoimat
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta5 321 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä5 321 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot2 760 000
41.VPU Pukutehdas Oy:n tukeminen (siirtomääräraha 2 v)2 700 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä60 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-41 993 000
01.Valtiovarainministeriö400 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
05.Valtiokonttori2 300 000
21.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 300 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset-60 120 000
05.Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha), vähennystä-58 120 000
06.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle7 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä7 000
40.Tullilaitos4 800 000
21.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 800 000
52.Tilastokeskus120 000
21.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet2 000 000
20.Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot8 500 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä8 500 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 905 000
01.Opetusministeriö5 642 000
21.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä625 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä17 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä5 000 000
08.Kansainvälinen yhteistyö98 000
22.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä98 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
40.Yleissivistävä koulutus300 000
25.Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
70.Opintotuki108 000
58.Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha), lisäystä108 000
90.Taide ja kulttuuri757 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä232 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä474 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä12 000
54.Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha), lisäystä39 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 436 000
01.Maa- ja metsätalousministeriö4 724 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä124 000
25.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä600 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 000 000
03.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta30 000
21.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
12.Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet9 000 000
44.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 000 000
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen-18 000 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-8 000 000
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (siirtomääräraha 3 v)
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta1 000 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
41.Kala-, riista- ja porotalous1 382 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
52.Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha), lisäystä382 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
51.Vesivarojen käyttö ja hoito1 800 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 800 000
61.Maanmittauslaitos1 500 000
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA45 262 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö17 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä17 000
24.Tiehallinto-4 637 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä878 000
76.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä-10 279 000
79.Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 764 000
30.Merenkulkulaitos700 000
21.Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000
40.Ratahallintokeskus47 160 000
76.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä2 060 000
77.Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä23 500 000
79.Radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)21 100 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot2 022 000
19.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä8 157 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-435 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), vähennystä-5 700 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA42 573 000
20.Teknologiapolitiikka1 000 000
29.FinChi-innovaatiokeskuksen perustaminen ja käynnistäminen Shanghaissa (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
30.Yrityspolitiikka41 573 000
21.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
40.Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointituki (siirtomääräraha 3 v)1 800 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
46.Avustus telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi (siirtomääräraha 3 v)13 660 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä1 113 000
63.Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v)25 000 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA73 800 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö13 000
21.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
07.Työterveyslaitos-13 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-13 000
08.Kansanterveyslaitos200 000
21.Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
15.Perhekustannusten tasaus-600 000
51.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha), lisäystä200 000
53.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha), vähennystä-800 000
17.Työttömyysturva62 500 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), lisäystä47 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä13 000 000
53.Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha), lisäystä2 500 000
19.Eläkevakuutus7 000 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä11 000 000
28.Muu toimeentuloturva-3 100 000
50.Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä500 000
51.Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha), vähennystä-3 600 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto2 300 000
31.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä300 000
36.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
53.Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
24.Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha)
57.Lomatoiminta5 500 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä5 500 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-9 960 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus473 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä4 473 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-4 000 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano-12 486 000
29.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (arviomääräraha)
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä2 514 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä-15 000 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat2 053 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä747 000
29.Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)
30.Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä2 306 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot
50.Palkkaturva (arviomääräraha)
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA915 000
40.Alueelliset ympäristökeskukset900 000
21.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
70.Valtion asuntorahasto15 000
21.Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-160 000 000
01.Euromääräisen velan korko-160 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-160 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-523 000