Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset
       10. Tuomioistuinlaitos
       40. Ulosottolaitos
       50. Rangaistusten täytäntöönpano
            21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

50. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää myös enintään 30 000 euroa työtoimintaan liittyvistä pienehköistä rakennusinvestoinneista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 III lisätalousarvio
2004 talousarvio180 403 000
2003 tilinpäätös173 640 000
2002 tilinpäätös166 580 000