Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset
       10. Tuomioistuinlaitos
       40. Ulosottolaitos
            21. Ulosottolaitoksen toimintamenot
       50. Rangaistusten täytäntöönpano
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

40. UlosottolaitosPDF-versio

21. Ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 250 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 750 000 euroa aiheutuu ulosoton uuden tietojärjestelmän ja 500 000 euroa oikeusrekisterikeskuksen rikosasioiden täytäntöönpanojärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä johtuvista kertaluonteisista menoista.


2004 III lisätalousarvio1 250 000
2004 talousarvio78 937 000
2003 tilinpäätös78 568 000
2002 tilinpäätös77 160 000