Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset
            29. Erityismenot
            51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset
       10. Tuomioistuinlaitos
       40. Ulosottolaitos
       50. Rangaistusten täytäntöönpano
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaisetPDF-versio

29. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu onnettomuustutkintamenojen kasvusta.


2004 III lisätalousarvio600 000
2004 talousarvio500 000
2003 tilinpäätös1 975 750
2002 tilinpäätös2 827 339

51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu kertaluonteisesta menosta rikosvahinkokorvausten käsittelyruuhkien purkamista varten.


2004 III lisätalousarvio1 350 000
2004 talousarvio9 100 000
2003 tilinpäätös10 468 718
2002 tilinpäätös8 728 408