Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset
       10. Tuomioistuinlaitos
            23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
       40. Ulosottolaitos
       50. Rangaistusten täytäntöönpano
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

10. TuomioistuinlaitosPDF-versio

23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 363 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 159 000 euroa aiheutuu työtuomioistuimen tuomion perusteella takautuvasti maksetuista palkkauksista ja 204 000 euroa vuodelta 2004 maksettavista palkkauksista.


2004 III lisätalousarvio363 000
2004 talousarvio196 563 000
2003 tilinpäätös189 533 000
2002 tilinpäätös181 116 000