Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 6 850 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2023 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 2 600 000 eurolla.

Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää:

1) kvanttitietokoneen hankinnan ja laitteen rakentamisen kustannuksiin

2) kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen (EuroQCI)

3) VTT:n kyberturvallisuuden kehittämisinvestointeihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ennen vuotta 2023 tehdyistä sitoumuksista aiheutuvia menoja.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kvanttitietokone 5 700
Kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen 400
Kyberturvallisuuden kehittämisinvestoinnit 750
Yhteensä 6 850

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta 2023
lähtien
           
Ennen vuotta 2023 tehdyt sitoumukset 6 100 5 750 - - 11 850
Vuoden 2023 sitoumukset 750 750 750 350 2 600
Menot yhteensä 6 850 6 500 750 350 14 450

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kvanttisalausta hyödyntävä viestintäverkko 300
Kvanttitietokone 200
Kyberturvallisuuden kehittämisinvestoinnit (kyber) 750
Maksatusten tarkistukset -500
Yhteensä 750

2023 talousarvio 6 850 000
2022 talousarvio 6 100 000
2021 tilinpäätös 4 400 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 6 950 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen 6 850 000 euroon nähden aiheutuu kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen liittyvän hankkeen aikataulumuutoksista.


2023 talousarvio 6 950 000
2022 talousarvio 6 100 000
2021 tilinpäätös 4 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 6 950 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2023 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 2 600 000 eurolla.

Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää:

1) kvanttitietokoneen hankinnan ja laitteen rakentamisen kustannuksiin

2) kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen (EuroQCI)

3) VTT:n kyberturvallisuuden kehittämisinvestointeihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.