Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 58 001 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 3 550 000 euroa. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen erä 2020, EU-puheenjohtajuus -471
Kertaluonteinen erä 2020, päätelaiteuudistus -600
Kiinteistönhoitomenojen tasomuutos 385
Tietohallintomenojen tasomuutos 600
Palkkausten tarkistukset 816
Tasomuutos 370
Yhteensä 1 100

2021 talousarvio 58 001 000
2020 talousarvio 56 901 000
2019 tilinpäätös 54 916 732