Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 18 400 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2019 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 400 000
Takausvastuusaatavien lisäys 11 000 000
Korkotulot 5 000 000
Yhteensä 18 400 000

2019 talousarvio 18 400 000
2018 talousarvio 18 300 000
2017 tilinpäätös 18 201 693

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista

Momentille arvioidaan kertyvän 563 814 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista 542 600 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen, 16 850 000 euroa on jakamattomia voittovaroja ja 4 364 000 euroa aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksia. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 563 814 000
2018 I lisätalousarvio 1 600 000
2018 talousarvio 570 500 000
2017 tilinpäätös 554 686 000

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2019 talousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 4 000 000
2017 tilinpäätös 8 594 575