Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

24. Ulkoministeriön hallinnonalaPDF-versio

Selvitysosa:Luvun nimike on muutettu.

20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot

Momentille arvioidaan kertyvän 952 000 euroa.

Selvitysosa:Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt siirtyivät ulkoministeriön omistajahallintaan 1.1.2017. Kiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.

Instituuttikiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenot on budjetoitu momentille 24.01.20.


2019 talousarvio 952 000
2018 talousarvio 982 000
2017 tilinpäätös 950 001

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 37 572 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista, sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 6 700 000 euroa on EU:n komission osuus ministeriön kanssa tehtävästä yhteishankkeesta. Yhteishankkeesta saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeen menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 27 249 000
Kehitysyhteistyön yhteishankkeiden tulot 6 700 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 2 123 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 37 572 000

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio 37 572 000
2018 I lisätalousarvio 671 000
2018 talousarvio 37 545 000
2017 tilinpäätös 41 166 609