Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2018

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 50 345 000 euroon nähden on 57 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 107 000 euroa rahanpesun valvontarekisterin perustamis- ja kehittämismenoihin ja 150 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkamenoihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisääntyneestä hakemuskäsittelyn työmäärästä johtuen sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.40.03 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.


2018 talousarvio 50 402 000
2017 III lisätalousarvio 260 000
2017 talousarvio 53 300 000
2016 tilinpäätös 56 022 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 399 000 euroon on siirtoa momentilta 28.70.22 holhoustoimen robotiikkahankkeen kehittämismenoihin.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.


2018 talousarvio 27 899 000
2017 talousarvio 28 429 000
2016 tilinpäätös 31 111 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 482 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 2 102 000 euroon nähden on 380 000 euroa, mistä 180 000 euroa aiheutuu Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen lisäresursoinnista ja 200 000 euroa siirrosta momentilta 28.40.01 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.


2018 talousarvio 2 482 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 352 000
2016 tilinpäätös 622 000