Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2018

10. Verotus ja tulliPDF-versio

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 727 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentti korvaa talousarvioesityksen momentin 28.10.20.

Talousarvioesitykseen nähden momentin numerotunnus on muutettu johtuen siitä, että kyseessä on Verohallinnolle kuuluva pysyvä ja erillinen toiminta.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2018 talousarvio 1 727 000

(20.) Kansallisen tulorekisterin menot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Talousarvioesitykseen nähden momentti ehdotetaan siirrettäväksi momentiksi 28.10.03.