Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2018

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 125 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 775 000 euroa talousarvioesityksen 4 900 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio 4 125 000
2017 talousarvio 6 000 000
2016 tilinpäätös 3 800 000

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 180 070 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 4).

Vähennys 460 000 euroa talousarvioesityksen 180 530 000 euroon nähden on siirtoa momentille 32.01.02 maakuntien valtakunnallisten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sekä ICT-palvelukeskuksen oman pääoman maksamiseen.


2018 talousarvio 180 070 000
2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 23 268 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 30 268 000 euroon nähden on 7 000 000 euroa, mistä 2 000 000 aiheutuu siirrosta momentille 26.10.01 Monibiometriatunnistus-hankkeen vuoden 2018 rahoitukseen ja 5 000 000 euroa tasomuutoksesta.


2018 talousarvio 23 268 000
2017 talousarvio 49 730 000
2016 tilinpäätös 17 799 000

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 176 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 15 114 000 euroon on 10 938 000 euroa, mistä 7 100 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen, 3 000 000 euroa siirtoa momentille 32.01.21 asiakaslähtöisiin lupa- ja ilmoitusprosesseihin, 500 000 euroa siirtoa momentille 28.40.02 maistraattien robotiikkaan ja 338 000 euroa siirtoa momentille 29.01.01 valtionavustusten digitalisointiin.


2018 talousarvio 4 176 000
2017 III lisätalousarvio -9 512 000
2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000